اتاق حل اختلاف فیفا Dispute Resolution Chamber، یک نهادی داوری درفدراسیون جهانی فوتبال است که شرایط حل و فصل اختلافات را بر مبنای حضور برابر بازیکنان و باشگاه ها نزد یک داور مستقل فراهم نموده است.

مدارک و اسناد تقدیمی به اتاق حل اختلاف (DRC) می بایست به یکی از 4 زبان رسمی فیفا(انگلیسی/ فرانسوی/ اسپانیایی یا آلمانی) نوشته یا ترجمه شده باشند.

  • طرفین اختلاف می توانند به جای خود، شخصی را به عنوان نماینده یا وکیل{حتی الامکان وکیل ورزشی} نزد DRC معرفی نمایند؛ نمایندگی یا وکالت باید به موجب وکالتنامه کتبی باشد.
  • طرح دعوی در DRC رایگان است.
  • مهلت اقامه دعوا در DRC تا دو سال از بروز اختلاف است.
  • اتاق حل اختلاف FIFA نسبت به هزینه هایی که دو طرف اختلاف برای استخدام وکیل داشته اند، رای نمی دهد.
  • طرفین می توانند نسبت به آراء صادره ازDRC، در دیوان داوری ورزش درخواست تجدیدنظر نمایند.
  • ضمانت اجرای آراء صادره از سوی این رکن قضایی فیفا بدین گونه است که طرف طلبکار کتباً نامه ای به کمیته وضعیت نوشته تا ازکمیته انضباطی درخواست نماید در اجرای آرای نهایی و الزام آور فیفا مساعدت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.