دیوان داوری ورزش CAS یک نهاد بین المللی است که از سال 1984 برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش از طریق داوری تاسیس شده است. مقر اصلی آن در شهر لوزان سوییس واقع شده است.

  1. ماموریت دیوان: حل و فصل اختلافات حقوقی در زمینه ورزش از طریق داوری.
  2. صلاحیت دیوان: هرگونه اختلافی که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به ورزش باشد میتواند نزد دیوان مطرح گردد. اختلافات مطرح شده در CAS ممکن است ماهیتی اقتصادی داشته باشند(مانند قراردادهای اسپانسرینگ) یا ماهیتی انضباطی.
  3. تحت چه شرایطی دیوان وارد رسیدگی می شود؟ برای اینکه یک اختلاف بتواند نزد دیوان مورد داوری قرار بگیرد طرفین باید به صورت کتبی بر سر این موضوع توافق نمایند. چنین توافقی ممکن است به صورت موردی بوده یا ناشی از یک قرارداد یا به واسطه پیش بینی در اساسنامه یک سازمان ورزشی باشد. طرفین اختلاف ممکن است پیش از بروز اختلاف بر صلاحیت دیوان به حل و فصل اختلاف توافق کرده باشند یا پس از بروز اختلاف توافق نمایند که دیوان به اختلاف آنها رسیدگی نماید.
  4. آیا طرفین می توانند شخصی را به نمایندگی از طرف خود نزد دیوان معرفی نمایند؟ طرفین اختلاف می توانند به تنهایی نزد دیوان حضور یابند. همچنین ممکن است به انتخاب خود شخصی را (که لزوما وکیل هم نخواهد بود) بعنوان نماینده معرفی نمایند.{خاطر نشان می سازد با توجه به تخصصی بودن آیین نامه های ورزش مصوب از سوی فیفا و سایر فدراسیون های جهانی و کمیته ملی المپیک و….، امروزه طرفین دعوا معمولا از وکیل متخصص در امور ورزشی، جهت حضور به نمایندگی از خود استفاده می کنند.}
  5. آیین دادرسی دیوان: برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی و یا رسیدگی به تخلفات، رسیدگی عادی اعمال خواهد شد. برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهاد های ورزشی داخلی، آیین تجدید نظرخواهی(استیناف) اعمال خواهد شد.
  6. پروسه داوری در دیوان چقدر به طول می انجامد؟ رسیدگی عادی بین 6 تا 12 ماه به طول می انجامد؛ در تجدیدنظر خواهی هیات داوران می بایست تا 3 ماه پس از وصول درخواست، رای خود را صادر نماید.