ارکان قضایی فدراسیون فوتبال

چهار کمیته، ارکان قضایی فدراسیون فوتبال را به شرح ذیل تشکیل می دهند:

  1. کمیته انضباطی: در صورت تخلف اهالی ورزش فوتبال(از بازیکن و مربی تا مسئولین باشگاه ها و …) این کمیته بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آیین نامه انضباطی رسیدگی نموده و محرومیت هایی را در نظر می گیرد.
  2.  کمیته وضعیت: این کمیته، مسائل حقوقی و کار نظارت بر اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقالات داخلی و خارجی بازیکنان و رابطه آژانس ها را بر اساس قوانین فیفا و آئین نامه های مصوب فدراسیون بر عهده دارد. رسیدگی به اختلافات قراردادی بازیکن و باشگاه، فسخ های یکطرفه ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و به طور کلی اختلافات ناشی از قرارداد، در صلاحیت این کمیته می باشد.
  3. کمیته اخلاق: این کمیته مسئولیت تعیین آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر نحوه اجرای این آئین نامه ها، دستورالعمل های مصوب و تصمیم گیری در خصوص موارد عدم رعایت اصول اخلاقی ، فرهنگی و بازی جوانمردانه را بر عهده دارد.
  4. کمیته استیناف: این کمیته، صالح به رسیدگی نسبت به کلیه آرا و تصمیمات قابل تجدید نظر می‌باشد. این کمیته شامل یک نفر رئیس و یک معاون، به علاوه سه عضو دیگر(جمعا 5 نفر) است که با پیشنهاد رئیس فدراسیون و پس از تصویب هیئت رئیسه، با حکم رئیس فدراسیون منصوب می‌شوند. در تمامی مواردی که اهالی فوتبال و فوتسال(آقایان و بانوان) بنا به دلایلی ملزم به حضور در هریک از این 4 کمیته به عنوان ارکان قضایی فدراسیون فوتبال هستند، مراجعه به وکیل ورزشی نه تنها امکان رسیدن به نتیجه مطلوب را افزایش می دهد، احتمال بروز خطا به علت ناآگاهی از امور تخصصی حقوق ورزش نیز به حداقل می رسد.(وکیل ورزشی در تهران)